onsdag, december 27, 2006

Släng månglarna ur templet

Det är dax att slänga ut månglarna ur templet eller sluta fira Jul..

Människor knäcks i dagens samhälle av alla de måsten som ständigt krävs av alla och en var.

Hur många satt inte natten mot julafton och grät av stress och trötthet??

Jag älskar att fira Jul men den har börjat få en bismak av ångest,hur skall man räcka till, Julklappar, mat, städning, tindrande barnaögon som allt annat än tindrar när dom upptäcker att grannens barn fått mer och bättre saker, barn som blir slagna,kvinnor som misshandlas i Julefridens namn.

Alla pratar om Julfirande men ingen om vad det är man firar, jag tycker det är hyckleri, varför skall det ena utesluta det andra???

Min största källa till glädje är min familj, mina hundar och det faktum att jag lever... Att få vakna en morgon när solen skiner och höra fåglar, känna doften av hav eller sjö.... det är glädje.

Jag tycker om Julevangeliet, helst i den äldre översättningen från 1917 (tror jag det är)

Här kommer mitt bidrag till min julstämning ( Julen varar faktiskt till påska)


Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galiléen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judéen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.
I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem: "Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba." I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:


"Ära vare Gud i höjden,och frid på jorden,bland människorna till vilka han har behag"

När så änglarna hade farit från herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss. " Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det hade blivit dem sagt.
När sedan åtta dagar hade gått till ända och han skulle omskäras, gavs honom namnet Jesus, det namn som hade blivit nämnt av ängeln, förrän han blev avlad i sin moders liv.


Man kan sedan tycka vad man vill om detta evangelium men säger man att man firar jul så är det detta som är grunden...

God fortsättning på Julen min vänner....

Affe den förskräcklige har självklart även han deltagit i festligheterna men endast som munskänk samt med förundrade ögon över den ståtliga gran vi har hemma, som han ej kommer åt att markera sin närvaro ...


Affe

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida